Torjay Valter szimbolista festőművész honlapja

Torjay Valter publikációk

Főbb publikációk jegyzéke

Képző, és iparművészek Vas megyében 1-2. (Szombathely, 1994-1995. – társszerző)

Körmend régi kapui (Körmend, 1998. – Dr. Nagy Zoltánnal)

Néhány megjegyzés a szombathelyi Szent Márton úti temető sírköveiről és sírépítményeiről 1-4. (VHHK 1999-2000.)

A szentmártoni temető késő barokk és historizáló síremlékei (Szombathely, 2002.)

Hortus Dei (Isten Kertje) • A szombathelyi "régi", vagy "szentmártoni" temetőt bemutató multimédiás CD–ROM (1999–2003.) Kiadta a Szent Márton Úti Temetőért Egyesület (2003. november) – képernyőfotók

Ebédlő • Bútoripar Szombathely és környékén a századfordulón. (Egyetemi diplomamunka 2002.)

Monogramos kapu a szombathelyi Óperint utcában (VHHK 2003.)

A "második rokokó" néhány bútorfragmentuma Szombathely környékén (VHHK 2005.)

A körmendi kastély bútorai az 1884 évi hitbizományi leltár alapján. ("A Batthyányak évszázadai" tanulmánykötet – Körmend, 2006.)

Bútorok, lakások, asztalosok a békeidőben • Polgári ebédlőenteriőr a századforduló Szombathelyén • «részlet» (Acta Savariensia 19. – Szombathely, 2006.)

Az állomásfőnök otthona (Bácsország – Vajdasági honismereti szemle 2007/2 – 41. szám)

Illusztrációk (Pedagógiai füzetek – Szombathely 1998.)

Gondolatok művészekről és művészetről, valamint illusztrációk (Életünk 2006/8. – Szombathely)

Erwin Birnmeyer 80 éves kőszegi kiállításának megyitószövege 2006.

Rónaszéki Linda: Köldökgombok című akvarellsorozatáról • «Pdf … doc … mht»